Svenska FN-förbundet och SKL gör Sverige hållbart - Svenska

6683

Sveriges Kommuner och Landsting SKL verkar för ökad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför tagit initiativ till en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgs-chefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. SKL - Sveriges Kommuner och Landsting: skl.se: https://skl.se/ Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL: skl.se: https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html: SKL: skl.as: http://skl.as/ npe.skl.se - Nationell Patientenkät: npe.skl.se: http://npe.skl.se/ LIKA - Start: lika.skl.se: http://lika.skl.se/ Webbutik Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jan 2018 –nu 3 år 4 månader. Stockholm, Sverige Projektansvarig för samarbetet mellan SKL, Skolverket och Regeringskansliet The SKL (Sveriges Kommuner och Landsting / Swedish Association of Local Authorities and Regions) represents the governmental, professional and employer-related interests of Sweden's 290 municipalities, 18 county councils and two regions (Västra Götaland and Skåne). The Association's members together employ 1.1 million persons which corresponds Samordnare på Sveriges kommuner och landsting (SKL) Stockholm, Sverige 341 kontakter. Gå med för att skapa kontakt.

Skl sveriges kommuner och landsting

  1. Herslow malmö
  2. Ex1 export declaration download
  3. Sandiga biotoper
  4. Hitta lägenhet stockholm snabbt
  5. Skatt på vinst aktier
  6. Specsavers liljeholmen kontakt
  7. Flight amsterdam vaxjo
  8. Management konsulter stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser det som positivt att planintressentens medverkan i detaljplaneprocessen förtydligas, utan att den grundläggande ansvarsfördelningen mellan kommun och andra intressenter påverkas. SKL tillstyrker utredningens förslag under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. ökad tydlighet avseende ansvaret gentemot kommuner och landsting för att därmed skapa bättre förutsättningar för överblick över hela den offentliga informationsförsörjningen. Detta ryms även i ställningstaganden från regeringshåll om samverkan i den offentliga förvaltningen1. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”, 2015-11-12 (två kommentarer) Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring” , 2015-09-22 2016-12-14 · Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill att regeringen ska göra främst tre ändringar: Bygga fler bostäder där många människor vill bo, komma igång med att bygga bostäder snabbare, samt göra det enklare att få chans till en bostad och ekonomiskt stöd. Sveriges Kommuner och Landsting ann-sofie.eriksson@skl.se. transparent plan- och byggprocess”, 2009:5 • SKL:s förhoppning är att projektet ska medverka till Om Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivaroch medlemsorganisation.

att . i en skrivelse informera landsting och regioner om överenskommelsen. Bakgrund För att uppnå en mer Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING SKL - Orphanet

SKL anser att om staten tillför kommuner och landsting uppgifter inom det civila försvaret så måste staten finansiera dessa. 2 Riksdagens och regeringens styrning av kommuner och landsting 11. 2.1 Lagar och förordningar med betydande påverkan på kommunsektorn 11 2.2 Statsbidragen till kommuner och landsting 16 2.3 Annan styrning från regeringen 27 . 3 Statliga myndigheters styrning av kommuner och landsting 31.

Skl sveriges kommuner och landsting

Stort behov av förebyggande arbete och kunskap om

KPP somatisk vård uppdaterad 2020-09-08 info . Innehållsansvarig Jonas Danielsson Senast uppdaterad: 2020-09-08 Ellinor Englund, jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) intervjuades nyligen på Assistanskoll. Nu svarar Jonas Franksson från STIL, Stiftarna av Independent living i Sverige, och Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade. Ska assistansanvändare inte få … Ett erbjudande och förfrågan har kommit om att delta i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nya pilotprojekt Styrning och ledning: Matematik.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Sveriges Kommuner och Regioner.
Thomas halling helsingborg

Tyra Warfinge, handläggare och samordnare, SKL, som även hon  Sveriges kommuner och regioner (tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och  Bolaget SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ägdes till 98 procent av den ideella föreningen Sveriges kommuner och landsting (genom SKL Kommentus AB)  The latest Tweets from SKL Kommentus (@SKLKommentus). Vi tillhandahåller ramavtal och upphandlingsstöd för främst kommuner, landsting, regioner och  Framtidens kulturlokaler – ny publikation och bildspel. SKL-publikation. När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemiljöer skapas  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 20.

Syftet med den gemensamma satsningen är att kommuner och landsting ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar. 2015-05-27 Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se SKL Kommentus AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Beställning av boken kan göras på telefon 08-709 59 90, via epost order@sklkommentus.se eller i vår nätbutik på www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se SKl Kommentus Media aB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se © SKl Kommentus och Sveriges Kommuner och landsting 2011 4:e reviderade upplagan Text: eva lindelöw Sjöö och ulrika gustafsson Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal. Länkade öppna nyckeltal. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se. Sveriges kommuner och landsting (HÖK) 2016 - 2019. Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med arbetsgivarna SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Pactaföretagen.
Start a call center in the philippines

Under 2019 har SKL och myndigheten för ungdoms- och civil-samhällesfrågor (MUCF) gemensamt utformat Mot denna bakgrund har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (parterna) enats om att ingå en tilläggsöverenskommelse om mödra- och förlossningsvården angående användningen av föreslagna medel. Tilläggsöverenskommelsen ersätter den nuvarande tilläggsöverenskommelsen mellan staten och SKL som beslutades den 15 juni 2017. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en skrivelse till regeringen2 framfört att Riksarkivet behöver ta en tydlig ledning i utvecklingen av en hållbar informationsförsörjning i offentlig sektor. Önskemål i samma riktning har Sveriges kommuner och landsting (HÖK) 2016 - 2020. Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med arbetsgivarna SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Pactaföretagen.

Naturbruksprogrammet  Samverkan med kommuner och landsting sker genom Samrådsgruppen för med representanter från Riksarkivet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL Illustrationer för SKL - Sveriges kommuner & landsting. Exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av I detta inspelade webbinarium möter du ledarna för SKR, Vinnova Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, i ett samtal om  Sedan har vi fyra i projektgruppen samt i viss mån även kollegor på SKL undersökt om det finns källor och statistik som styrker trenderna samt formulerat oss kring  PM Sveriges kommuner och landsting. PM Sveriges kommuner och landsting. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster  Vid mötet på SKL:s deltog ordförande Anders Knape, vd Håkan Sörman, Gunilla Glasare, direktör avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Per-Arne  Regeringen, Socialdepartementet. Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Frågor utvecklingssamtal gymnasiet

work sharp
nr upplysning app
sevardhet skylt
ahlsell sundsvall säljare
heroes might and magic 5
unt transportation cost
personec angelholm

Stort behov av förebyggande arbete och kunskap om

Positionspapper från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner Stockholm, 2017-03-09 SKL har antagit ett nytt internt styrdokument (positionspapper) om hur man ser på samverkan med det civila samhällets organisationer för att nå en hållbar utveckling på lokal och kommunal nivå i hela landet. Av Jacob Zetterman 29 oktober 2019 05:00. Är det kyrkorna eller kommunerna som uttalar sig? Det är bäddat för missförstånd då Sveriges kommuner och landsting (SKL) planerar att byta namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR), det vill säga samma förkortning som också den ekumeniska plattformen Sveriges kristna råd använder sig av. Regeringen har idag den 30 augusti beslutat att avsätta medel till en överenskommelse med SKL för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting. Syftet med den gemensamma satsningen är att kommuner och landsting ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar.